giovane-con-casco

PROJECTBESCHRIJVING

Het Europese project “Turn the Page” (TTP) werd ontworpen om voor de pulp- en papiersector een algemene strategie te ontwikkelen voor het aantrekken en vasthouden van jonge mensen en voor het versterken en verbeteren van hun beeld van de sector. De Europese pulp- en papierindustrie is een groene, zeer innovatieve en steeds meer digitale sector, die een nieuwe generatie oplossingen en technologieën biedt voor onze maatschappij. Dit en de talloze carrièremogelijkheden die de sector biedt, zijn niet algemeen bekend. 

Het Turn The Page-project wil daar verandering in brengen door het ter beschikking stellen van communicatiemiddelen en eenvoudig toegankelijke informatie over de sector op zich, de vele verschillende jobs en de opleidingsmogelijkheden. Het is gericht op een jong publiek op alle onderwijsniveaus en maakt eerste kennismakingen/ervaringen in de sector mogelijk. Op niveau van de stakeholders vereenvoudigt het project de verzameling en uitwisseling van voorbeelden van beste praktijken voor de aanwerving en tewerkstelling van jonge werknemers.

Turn The Page wordt beheerd door de Confederation of European Paper Industries (Cepi) en IndustriAll European Trade Union (Europese vakbondsfederatie), samen met het adviesbureau Spin360 als technische partner en landenpartners in België, Finland, Duitsland, Italië en Polen. Hoewel het project is toegespitst op de vier landen in de projectuitvoering, bestaat het doel erin overdraagbare resultaten te creëren, die in heel Europa kunnen gebruikt worden.

PROJECTPARTNERS

Cepi is de Europese vereniging die de papiersector vertegenwoordigt. De leden bieden de EU-burgers een uitgebreid aanbod van hernieuwbare en recycleerbare vezeloplossingen op basis van hout: van verpakking tot textiel, hygiëne- en weefselproducten, papier voor drukwerk, grafisch papier en speciaal papier, maar ook biochemische stoffen voor levensmiddelen en farmaceutica, biocomposieten en bio-energie. Het doel van Cepi bestaat erin om de papierindustrie te vertegenwoordigen bij de EU-instellingen en de in Brussel gevestigde stakeholders en om het imago en de zichtbaarheid van de papiersector en andere betrokken sectoren te verbeteren. Het is de bedoeling om een voorbeeld te geven van hoe concurrentievermogen en duurzaamheid hand in hand kunnen samengaan. Meer info: www.cepi.org
IndustriAll Europe is de Europese vakbondsfederatie die 7 miljoen werknemers en werkneemsters vertegenwoordigt in de productie-, ontginnings- en energiesectoren in heel Europa. Het streeft ernaar de rechten van de werknemers te beschermen en te verbeteren. Meer info: www.industriall-union.org

LANDPARTNERS

Voor België
inDUfed-logo
INDUFED
Platform dat sinds 2018 drie sectoren verenigt, namelijk: COBELPA (Vereniging van de Belgische fabrikanten van pulp, papier en karton), FETRA (Federatie van papier- en kartonverwerkende bedrijven) en VGI (Verbond van de glasindustrie). InDUfed verhoogt zo het concurrentievermogen van de bedrijf in de drie sectoren.
Voor Finland
MT_logo_en_cmyk_2
Finnish Forrest Industries
De Finnish Forest Industries Federation is de belangenbehartigende organisatie voor houtsectorbedrijven in Finland. Het stimuleert het concurrentievermogen en de rendabiliteit van de houtsector door de arbeidsomstandigheden in de sector en het positieve imago in Finland en daarbuiten te versterken.
Voor Duitsland
2000px-IG_BCE_Logo.svg
De IG BCE is de industriële vakbond voor ontginning, chemie en energie. Met ongeveer 600.000 leden (sinds 2020) is dit een van de grootste vakbonden in Duitsland en behartigt deze de belangen van meer dan één miljoen werknemers in verschillende sectoren. IB BCE is verantwoordelijk voor de sectoren ontginning, chemie/farmaceutica, energie, olie en gas, glas, rubber, keramiek, plastic en niet-metalen materialen, leder, papier, milieu, water en nutsvoorzieningen. Het komt op voor goede arbeidsomstandigheden en billijke lonen, en voor solidariteit en sociale rechtvaardigheid.
dpi-logo-Print
De VAP, confederatie van werkgeversorganisaties van de Duitse papiersector, is de centrale werkgeversorganisatie van de Duitse pulp- en papiersectoren. Samen zijn sociale partner IG BCE, streeft de VAP ernaar om de industriële relaties en arbeidsomstandigheden in de hele papiersector in Duitsland te verbeteren. De VAP is gevestigd in het Paper Centre (Papierzentrum) in Gernsbach.

Het Paper Centre is een onderwijs- en dienstencampus voor alle bedrijven en hun werknemers in de papierindustrie. Het is een unieke instelling, die ter plaatse een door de sector beheerde dienstencampus en conferentiecentrum voor de papiersector combineert met een openbare beroepsschool/technische hogeschool. www.papierzentrum.org
Voor Italië
Bedrijfsorganisatie die werkt voor en bestaat uit de Italiaanse papiersector, vertegenwoordigd door pulp-, papier- en kartonproductiebedrijven in Italië. 
Voor Polen
De onafhankelijke en autonome vakbond Solidarność vertegenwoordigt 722.000 werknemers in alle sectoren, diensten en functies in Polen.