giovane-con-casco

OPIS PROJEKTU

Projekt UE „Turn the Page” (TTP) ma na celu opracowanie ogólnej strategii dla sektora celulozowo-papierniczego, aby przyciągnąć i utrzymać w nim młodych ludzi, wzmocnić wizerunek branży i poprawić jej postrzeganie. Europejski przemysł celulozowo-papierniczy jest sektorem ekologicznym, wysoce innowacyjnym i w coraz większym stopniu wykorzystującym technologie cyfrowe. Dostarcza on w ten sposób naszemu społeczeństwu rozwiązania i technologie nowej generacji. Wiedza na ich temat nie jest jednak dostatecznie rozpowszechnione, podobnie jak informacje na temat obiecujących możliwości kariery oferowanych przez sektor. 

Projekt „Turn the Page” ma na celu wypełnienie tej luki poprzez dostarczenie narzędzi komunikacyjnych i łatwo dostępnych informacji o branży, miejscach pracy i możliwościach kształcenia. Jest on skierowany do młodych ludzi na wszystkich poziomach edukacji i umożliwia pierwsze spotkania / doświadczenia z branżą. Z punktu widzenia zainteresowanych stron projekt ułatwia gromadzenie i wymianę przykładów najlepszych praktyk zarówno w zakresie rekrutacji, jak i zatrudniania młodych pracowników.

Projekt Turn The Page jest prowadzony przez organizację Confederation of European Paper Industries i związek IndustriAll European Trade Union przy współpracy z firmą konsultingową Spin360 jako partnerem technicznym oraz partnerami krajowymi w Belgii, Finlandii, Niemczech, Włoszech i Polsce. Koncentracja na tych czterech krajach, w których realizowany jest projekt, ma na celu osiągnięcie wyników, które mogą być wykorzystane w całej Europie.

PARTNERZY PROJEKTU

Confederation of European Paper Industries to organizacja reprezentująca przemysł papierniczy. 
Jej członkowie oferują obywatelom UE szeroką gamę rozwiązań w zakresie odnawialnych i nadających się do recyklingu włókien drewnopochodnych: od opakowań po wyroby włókiennicze, higieniczne i kosmetyczne, papiery drukarskie i graficzne oraz papiery specjalistyczne, a także odczynniki biochemiczne dla przemysłu spożywczego i farmaceutycznego, biokompozyty i bioenergię. Misją organizacji Confederation of European Paper Industries jest reprezentowanie przemysłu papierniczego przed instytucjami UE i zainteresowanymi stronami w Brukseli w celu poprawy wizerunku i branży papierniczej i powiązanych z nią sektorów rynku. Jej celem jest udowodnienie, że konkurencyjność i zrównoważony rozwój nie muszą się wykluczać.
Więcej informacji:  www.cepi.org

Organizacja IndustriAll Europe to europejski związek zawodowy, który reprezentuje interesy 7 milionów mężczyzn i kobietpracujących w branży produkcyjnej, kopalnianej i energetycznej w Europie.  Celem organizacji jest ochrona praw pracowników i poprawa warunków ich pracy. Więcej informacji: www.industriall-union.org

COUNTRY PARTNERS

Belgia
inDUfed-logo
INDUFED
Platforma, która od 2018 roku jednoczy trzy sektory, tj: COBELPA (stowarzyszenie belgijskich producentów masy celulozowej, papieru i tektury), FETRA (federacja przedsiębiorstw przetwórstwa papieru i tektury) i VGI (organizacja przemysłu szklarskiego). W ten sposób InDUfed zwiększa konkurencyjność firm ze wszystkich trzech sektorów.
www.indufed.be
Finlandia
MT_logo_en_cmyk_2
Organizacja Finnish Forrest Industries
Organizacja Finnish Forest Industries Federation reprezentuje firmy działające w branży przemysłu leśnego w Finlandii. Promuje ona konkurencyjność przemysłu leśnego i wspiera jego efektywność poprzez dążenie do poprawy warunków prowadzenia działalności i pozytywnego wizerunku branży w Finlandii i zagranicą.
For Germany
2000px-IG_BCE_Logo.svg
IG BCE jest związkiem zawodowym, zrzeszającym pracowników z branży kopalnianej, chemicznej i energetycznej. Organizacja zrzesza około 600 000 członków (stan na rok 2020 r.) i reprezentuje interesy ponad miliona pracowników różnych sektorów rynkowych, będąc tym samym jednym z największych związków zawodowych w Niemczech. IB BCE działa w sektorze kopalnianym, chemicznym / farmaceutycznym, energetycznym, ropy i gazu, szklarskim, produkcji gumy, ceramiki, tworzyw sztucznych i materiałów niemetalowych, skóry, papieru, ochrony środowiska, uzdatniania wody i usług komunalnych. Promuje ona godne warunki pracy, uczciwe wynagrodzenie, solidarność i sprawiedliwość społeczną.
www.igbce.de
dpi-logo-Print
Związek DIE PAPIERINDUSTRIE jest centralnym krajowym związkiem przemysłowym niemieckiego przemysłu celulozowo-papierniczego. Reprezentuje 105 przedsiębiorstw oraz siedem regionalnych związków pracodawców w sprawach gospodarczych i społeczno-politycznych. Wraz ze swoim partnerem społecznym IGBCE, związek DIE PAPIERINDUSTRIE dąży do poprawy stosunków przemysłowych i warunków pracy w całym sektorze papierniczym w Niemczech. Dział społeczno-polityczny znajduje się w Centrum Papieru (Papierzentrum) w Gernsbach.

The Paper Centre to ośrodek edukacyjny i usługowy dla wszystkich firm z branży papierniczej i ich pracowników. Jest to jedyna w swoim rodzaju instytucja, która łączy w sobie prowadzony przez przemysł ośrodek usługowy i centrum konferencyjne dla sektora papierniczego z państwową publiczną szkołą zawodową / techniczną.
www.papierzentrum.org
Włochy
Organizacja branżowa skupiająca włoskie firmy z sektora papierniczego i działająca w ich imieniu. Organizacja reprezentuje firmy produkujące celulozę, papier i tekturę we Włoszech.
Polska
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” reprezentuje 722 000 pracowników ze wszystkich sektorów przemysłowych i usługowych w Polsce.