giovane-con-casco

PROJEKTIKUVAUS

EU-projekti “Turn the Page” (TTP) on suunniteltu kehittämään massa- ja paperialan kokonaisstrategiaa nuorten houkuttelemiseksi ja pitämiseksi alalla sekä heidän käsityksensä lisäämiseksi alasta. Euroopan massa- ja paperiteollisuus on vihreä, erittäin innovatiivinen ja yhä digitaalisempi ala, joka tarjoaa uuden sukupolven ratkaisuja ja teknologioita yhteiskunnallemme. Nämä sekä alan tarjoamat useat uramahdollisuudet eivät ole yleisesti tunnettuja. 

Turn The Page -projektin tavoitteena on täyttää tämä aukko tarjoamalla viestintävälineitä ja helposti saatavilla olevaa tietoa alasta, useista erilaisista työpaikoista ja koulutusmahdollisuuksista. Se on suunnattu nuorille kaikilla koulutusasteilla ja se mahdollistaa ensikohtaamiset/kokemukset alan kanssa. Sidosryhmäasteella projekti helpottaa parhaiden käytäntöjen keräämistä ja vaihtamista sekä nuorten työntekijöiden rekrytoinnin että työllistämisen osalta.

Turn the Page -projektia hallinnoi Euroopan paperiteollisuuden keskusliitto (Cepi) ja IndustriAll European Trade Union yhteistyössä teknisen kumppanin, konsultointiyhtiö Spin360:n sekä maakumppanien kanssa Belgiassa, Suomessa, Saksassa, Italiassa ja Puolassa. Keskittyessämme hankkeen toteutuksessa neljään maahan, tavoitteena on luoda siirrettäviä tuloksia, joita voidaan käyttää kaikkialla Euroopassa.

PROJEKTIKUMPPANIT

Cepi on eurooppalainen järjestö, joka edustaa paperiteollisuutta.
Sen jäsenet tarjoavat laajan valikoiman uusiutuvia ja kierrätettäviä puupohjaisia kuituratkaisuja EU:n kansalaisille: pakkauksista tekstiili-, hygienia- ja pehmopaperituotteisiin, paino- ja graafisiin papereihin sekä erikoispapereihin, mutta myös biokemikaaleja elintarvikkeisiin ja lääkkeisiin, biokomposiitteja ja bioenergiaa. Cepin tehtävä on edustaa paperiteollisuutta EU:n toimielinten ja Brysselissä toimivien sidosryhmien kanssa, parantaa paperiteollisuuden ja muiden siihen liittyvien alojen imagoa ja näkyvyyttä. Sen tavoitteena on olla esimerkki siitä, kuinka kilpailukyky ja kestävä kehitys voivat kulkea käsi kädessä. Lisätietoja:  www.cepi.org
IndustriAll Europe, on eurooppalainen ammattiliitto, joka edustaa 7 miljoonaa työssäkäyvää miestä ja naista teollisuus-, kaivos- ja energia-aloilla eri puolilla Eurooppaa. Se työskentelee puolustaakseen ja parantaakseen työntekijöiden oikeuksia. Lisätietoja: www.industriall-union.org

MAAKUMPPANIT

Belgiassa
inDUfed-logo
INDUFED
Alusta, joka on yhdistänyt kolme sektoria vuodesta 2018 lähtien: COBELPA (belgialaisten massan-, paperin- ja kartonginvalmistajien liitto), FETRA (paperin- ja kartonginjalostusyritysten liitto) ja VGI (lasiteollisuuden liitto). InDUfed lisää siten yritysten kilpailukykyä kolmella alalla.
Suomessa
MT_logo_en_cmyk_2
Suomen metsäteollisuus
Metsäteollisuus ry on metsäteollisuusyritysten etujärjestö Suomessa. Se edistää metsäteollisuuden kilpailukykyä ja kannattavuutta vahvistamalla alan toimintaedellytyksiä ja positiivista kuvaa niin Suomessa kuin ulkomailla.
Saksassa
2000px-IG_BCE_Logo.svg
IG BCE on kaivosteollisuuden, kemian ja energian teollisuusliitto. Se on yksi Saksan suurimmista ammattiliitoista. Siihen kuuluu 600 000 jäsentä (vuodesta 2020) ja se edustaa yli miljoonan työntekijän etuja eri aloilla. IB BCE kattaa kaivos-, kemian/lääketeollisuuden, energia-, öljy- ja kaasu-, lasi-, kumi-, keramiikka-, muovi- ja ei-metallimateriaali-, nahka-, paperi-, ympäristö-, vesi- ja yleishyödylliset alat. Se kampanjoi hyvien työolojen ja oikeudenmukaisen palkan sekä solidaarisuuden ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden puolesta.
dpi-logo-Print
VAP, Saksan paperiteollisuuden työnantajien keskusjärjestö, on Saksan massa- ja paperiteollisuuden keskeinen työnantajaliitto. VAP pyrkii yhdessä työmarkkinakumppaninsa IG BCE:n kanssa parantamaan työmarkkinasuhteita ja työoloja koko paperisektorilla Saksassa. VAP sijaitsee Paperikeskuksessa (Papierzentrum) Gernsbachissa.

Paperikeskus on koulutus- ja palvelukampus kaikille paperiteollisuuden yrityksille ja niiden työntekijöille. Se on ainutlaatuinen oppilaitos, joka yhdistää paikallisesti teollisuuden ylläpitämän paperialan palvelukampuksen ja konferenssikeskuksen valtion ylläpitämään julkiseen ammattioppilaitokseen/teknilliseen oppilaitokseen. www.papierzentrum.org
Italiassa
Kauppajärjestö kokoaa ja työskentelee Italian paperiteollisuuden puolesta edustaen massan-, paperin- ja kartonginvalmistusyrityksiä Italiassa.
www.assocarta.it
Puolassa
Riippumaton ja itsehallinnollinen ammattiliitto Solidarność edustaa 722 000 työntekijää kaikilla Puolan toimialoilla, palveluissa ja toiminnoissa.