Play Video

DE PULP- EN PAPIERINDUSTRIE
IN EUROPA

0 miljard
omzet
0 miljoen

ton papier en karton geproduceerd

0

bedrijven

0
werknemers
0 %
van de wereldwijde papierproductie
0 %

papierrecyclings-percentage

nr. 0

van de wereld op het vlak van recycling

WERKGELEGENHEID IN DE PAPIERINDUSTRIE

Papierchemicus
Een papierchemicus is verantwoordelijk voor de voortdurende verbetering van de kwaliteit van de verschillende papierproducten en zorgt tegelijkertijd voor een vermindering van de milieueffecten van industriële papierproductie en -recycling. Deze functie bevat ook procescoördinatie in verschillende fabrieken om een homogene productie te verzekeren.
Productiesupervisor-
Een productiesupervisor staat in voor het onderhouden en verbeteren van de hoge productiekwaliteit en -efficiëntie in overeenstemming met de prestatiedoeleinden, zoals machinesnelheden en afval- en stilstandpercentages. Hij/zij werkt nauw samen met de productiemanager en leidt, motiveert en ondersteunt het productieteam om ervoor te zorgen dat de doelstellingen op het vlak van productie-efficiëntie worden bereikt.
Papiermachine-operator-
Een senior machine-operator heeft een uitgebreide kennis van mechanische en computergestuurde machines, een essentiële eigenschap om papierproductiemachines te kunnen installeren, onderhouden en bedienen. De functie omvat de vaardigheid om defecten en kleurverschillen in papier te kunnen onderscheiden.
Pulptechnicus-
Een pulptechnicus werkt in pulpproductieteams en voert de technische taken voor de productie van pulp, papier en verwante producten uit. Dit betekent ook machines onderhouden, technische storingen oplossen en ervoor zorgen dat het productieproces vlot verloopt.
Procesingenieur-
Een procesingenieur ontwikkelt en implementeert processtrategieën om het productieproces te standaardiseren en optimaliseren op het vlak van efficiëntie en kostenvermindering. Hiervoor is samenwerking met functieoverschrijdende teams (uitbating en behoud van de fabriek, centrale IT-teams, kwaliteit) en de ontwikkeling van de beste praktijken nodig om procesverbeteringen te verzekeren.
Duurzaamheidsexpert-
Een duurzaamheidsexpert identificeert en analyseert de milieueffecten dankzij de ontwikkeling en het gebruik van Life Cycle Assessment (LCA) en hij/zij neemt ook deel aan de ontwikkeling van duurzamere producten en toeleveringsketens. Dit omvat het vastleggen en opvolgen van prestatie-indicatoren in overeenstemming met de duurzaamheidsverbintenissen alsook het beheren van certificeringsregelingen met betrekking tot duurzaamheid.