JOBMOGELIJKHEDEN

Op deze pagina vindt u een beschrijving van de jobs en taken die specifiek zijn voor de pulp- en papierindustrie. Ze zijn onderverdeeld in jobs waarvoor universitaire studies (“bedienden”) nodig zijn en jobs waarvoor u een opleiding volgt op school of in het bedrijf zelf (“arbeiders”). Zoals in alle sectoren, werft ook de pulp- en papiersector echter veel bijkomende beroepsprofielen aan in de segmenten innovatie/productontwikkeling, inkoop en verkoop, logistiek en marketing, administratie, human resources, financiën en management.
Colletto-bianco_3

BEDIENDEN

Profiel
Beschrijving
Opleiding
Shiftmanager

Een shiftmanager houdt toezicht op de dagelijkse activiteiten in een fabriek bij afwezigheid van de manager. Hij/zij is verantwoordelijk voor het opstellen van de shiftplanning, het rapporteren van problemen, het toewijzen van taken aan personeel en het bijspringen in eender welk werkstation tijdens hun shift.

Diploma middelbaar onderwijs + bijkomende opleiding en ervaring (bv. industriële voorman in papierproductie)

Human Resources Officer / Recruiter

Een human resource officer / recruiter beheert alle diensten met betrekking tot human resource (HR) in een papierbedrijf. Dit omvat werknemersrelaties, rekrutering en arbeidsovereenkomsten, talentontwikkeling en prestatiedefinitie en -beheer (KPI).

Masterdiploma in Business, HR of professioneel attest van HR-studies

Supply Chain Expert

Een supply chain expert is verantwoordelijk voor het beheer en de controle van de juiste werking van de toeleveringsketen. Dit betekent contact onderhouden met interne en externe contacten om de leveringsdata en contractbalansen van leveranciers nauwkeurig bij te houden, te controleren of de leveringscontracten worden nageleefd en de databanken van de toeleveringsketen up-to-date te houden.

Master- of bachelordiploma in boekhouding of een gelijkaardig domein

Veiligheids- en kwaliteitsexpert

Een veiligheids- en kwaliteitsexpert controleert en coördineert de activiteiten met betrekking tot veiligheid, gezondheid en milieu om ervoor te zorgen dat ze in overeenstemming zijn met de lokale overheids- en bedrijfregels. Hij of zij beheert de kwaliteits- en milieusystemen volgens de voorschriften.

Basisopleiding op het vlak van veiligheid, diploma in management engineering, preventie en veiligheid in de verwerkingsindustrie of gelijkaardig

Duurzaamheidsexpert

Een duurzaamheidsexpert identificeert en analyseert de milieueffecten dankzij de ontwikkeling en het gebruik van Life Cycle Assessment (LCA) en hij/zij neemt ook deel aan de ontwikkeling van duurzamere producten en toeleveringsketens. Dit omvat het vastleggen en opvolgen van prestatie-indicatoren in overeenstemming met de duurzaamheidsverbintenissen alsook het beheren van certificeringsregelingen met betrekking tot duurzaamheid.

Bachelordiploma in een technisch domein, milieuwetenschappen, engineering of een ander vergelijkbaar domein (masterdiploma chemie of milieu krijgt de voorkeur)

Verkoop- en bedrijfsontwikkelings-manager

Een verkoop- en bedrijfsontwikkelingsmanager is verantwoordelijk voor de succesvolle ontwikkeling van de verkoop en het bedrijf, de groeiplanning en het klantenrelatiebeheer. Hij/zij is belast met het identificeren van concrete verkoopopportuniteiten en aankomende projecten alsook met het ontwikkelen van sterke relaties met de klanten. Deze functie vereist een goede technische kennis van papierproductie en papierconversie, maar ook van de verschillende producten van het bedrijf.

Bachelordiploma in bedrijfsmanagement, marketing of een vergelijkbaar domein / Ervaring in verkoop, marketing of een vergelijkbaar domein

Productiesupervisor
Een productiesupervisor staat in voor het onderhouden en verbeteren van de hoge productiekwaliteit en -efficiëntie in overeenstemming met de prestatiedoeleinden, zoals machinesnelheden en afval- en stilstandpercentages. Hij/zij werkt nauw samen met de productiemanager en leidt, motiveert en ondersteunt het productieteam om ervoor te zorgen dat de doelstellingen op het vlak van productie-efficiëntie worden bereikt.
Bachelordiploma in industriële engineering, papiertechnologie, bedrijfsadministratie of een vergelijkbaar domein / Industriële meester in papierproductie
Procesingenieur
Een procesingenieur ontwikkelt en implementeert processtrategieën om het productieproces te standaardiseren en optimaliseren op het vlak van efficiëntie en kostenvermindering. Hiervoor is samenwerking met functieoverschrijdende teams (uitbating en behoud van de fabriek, centrale IT-teams, kwaliteit) en de ontwikkeling van de beste praktijken nodig om procesverbeteringen te verzekeren.
Diploma in een engineeringsdiscipline

Productontwikkelings-ingenieur

Een productingenieur ontwikkelt, plant, test en onderzoekt nieuwe producten en materialen. Dit beroep vereist vaak een uitstekende kennis van de materiaaltechnologie en STEM-vaardigheden op een hoog niveau. Een productingenieur maakt algemeen deel uit van het team Onderzoek & Ontwikkeling.

Universitair diploma in materiaalwetenschap, proces- of chemie-engineering

colletto-blu

BEDIENDEN

Profiel
Beschrijving
Opleiding
Automatiseringstechnicus
Een automatiseringstechnicus herstelt en onderhoudt computergestuurde systemen en robots die gebruikt worden in industriële en commerciële installaties om menselijke tussenkomst te minimaliseren en efficiëntie te maximaliseren. Hun taken vereisen kennis van elektronica, mechanica en computers.

Diploma met betrekking tot automatiseringstechnologie of mechatronica

Laborant

Een laborant is verantwoordelijk voor het uitvoeren van laboratoriumtesten, het opstellen van de laboratoriumapparatuur en het bijhouden van de verslagen van testprocedures. Hij/zij is ook de contactpersoon voor klanten die een test willen.

Diploma middelbare school en relevante ervaring of een relevant diploma na de middelbare school

Pulptechnicus
Een pulptechnicus werkt in pulpproductieteams en voert de technische taken voor de productie van pulp, papier en verwante producten uit. Dit betekent ook machines onderhouden, technische storingen oplossen en ervoor zorgen dat het productieproces vlot verloopt.
Pulp- en papiertechnicus / Engineering + bedrijfsopleiding
Expert papiermachinetechnologie

De expert papiermachinetechnologie beheert en regelt de papierproductieprocessen. Hij controleert de papiereigenschappen en -kwaliteiten, bereidt de grondstoffen voor productie voor en ondersteunt bij het onderhoud van de machines, pompen en ander gereedschap.

Post-diploma specialisatie van twee jaar / Diploma papiertechnologie

Ontschorsings- en snijmachine-operator
Een ontschorsings- en snijmachine-opator is verantwoordelijk voor het snijden en vouwen van papier in de juiste formaten en voor hun voorbereiding voor verzending naar de klant. Dit omvat meten, in schaal brengen en snijden van producten met behulp van computerapparatuur.

Diploma middelbare school of gelijkaardig

Elektromecanicien
Een elektromecanicien installeert, onderhoudt en herstelt het ruime aanbod van elektrische apparatuur en bedrading, gebruikt in de papierproductie, het magazijn en andere faciliteiten. Hij of zij is in feite de elektricien in de productie-omgeving van een papierbedrijf.

Diploma beroepsopleiding

Papierchemicus
Een papierchemicus is verantwoordelijk voor de voortdurende verbetering van de kwaliteit van de verschillende papierproducten en zorgt tegelijkertijd voor een vermindering van de milieueffecten van industriële papierproductie en -recycling. Deze functie bevat ook procescoördinatie in verschillende fabrieken om een homogene productie te verzekeren.

Diploma in chemie of scheikundig ingenieur / Masterdiploma in chemie of biochemie of scheikundig ingenieur

Papiermachine-operator
Een senior machine-operator heeft een uitgebreide kennis van mechanische en computergestuurde machines, een essentiële eigenschap om papierproductiemachines te kunnen installeren, onderhouden en bedienen. De functie omvat de vaardigheid om defecten en kleurverschillen in papier te kunnen onderscheiden.
Papiertechnicus (+ ervaring)
Papiermachine-assistent
Helpt de papiermachine-operator in al zijn/haar functies: op basis van een uitgebreide kennis van mechanische en computergestuurde machines, die essentieel is om papierproductiemachines te kunnen installeren, onderhouden en bedienen. De functie omvat de vaardigheid om defecten en kleurverschillen in papier te kunnen onderscheiden.

Papiertechnicus

Onderhoudstechnicus
Een onderhoudstechnicus zorgt ervoor dat de elektrische systemen, mechanische systemen en elektronische onderdelen van de machines en apparatuur goed werken dankzij onderhoud en reparatie. Daarenboven is hij/zij verantwoordelijk voor het vinden van de meest kostenefficiënte en doeltreffende manier om de machines te herstellen en te onderhouden.

2 jaar technische opleiding in elektronica/elektriciteit

Magazijnier
Een magazijnier zorgt voor de ontvangst, opslag en verzending van producten die in de fabriek worden geproduceerd. Inventarissen en het verwerken van verschillende documenten behoren eveneens tot de jobbeschrijving. Magazijniers kunnen zelfstandig verantwoordelijk zijn voor de activiteiten in het magazijn van het bedrijf of deel uitmaken van een groter magazijnteam.

Beroepsopleiding in logistiek