Play Video

EUROOPAN METSÄKUITUTEOLLISUUS
ON KIERTÄVÄ

Se on hyvä planeetalle, ihmisille ja Euroopan taloudelle.

KESTÄVÄN KEHITYKSEN FAKTAT

Eurooppalainen massa- ja paperiteollisuus on vastuullinen ala:
0 %
raaka-aineistamme hankitaan Euroopasta ja ne on sertifioitu kestävän kehityksen mukaisiksi.
0 %
käyttämästämme vedestä palautetaan hyvälaatuisena ympäristöön.
Olemme kierrätyksen maailmanmestareita, ja kierrätysasteemme on
0 %
Olemme hiilestä irtautumisen etulinjassa.
0 %
massa- ja paperiteollisuudessa käytetystä primäärienergiasta on uusiutuvaa.
Vuodesta 1990 hiilidioksidia tuotettua paperitonnia kohden on vähennetty
0 %
Jokainen paperipala kierrätetään keskimäärin
0 kertaa
vuodessa