Play Video

EUROPEJSKI PRZEMYSŁ LEŚNY TO GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM

Jest dobra dla planety, ludzi i dla gospodarki europejskiej.

FAKTY NA TEMAT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Europejski przemysł celulozowo-papierniczy to odpowiedzialny ekologicznie segment:
0 %
naszych surowców pozyskiwanych jest w Europie i posiada certyfikat potwierdzający ich pozyskiwanie w zrównoważony sposób.
0 %
wody używanej do produkcji wraca do środowiska w formie oczyszczonej.
Jesteśmy liderem w dziedzinie recyklingu, nasz współczynnik to
0 %
Wiedziemy prym w dziedzinie dekarbonizacji.
0 %
energii wykorzystywanej w przemyśle celulozowo-papierniczym to energia odnawialna.
Od 1990 udało nam się ograniczyć produkcję CO2 na tonę produkowanego papieru do
0 %
Każdy arkusz papieru poddawany jest recyklingowi średnio
0 raza
rocznie.