Play Video

MASSA- JA PAPERITEOLLISUUS EUROOPASSA

Liikevaihto
0 miljardia
euroa
Paperia ja pahvia tuotetaan
0 miljoonaa
tonnia
0

yritystä

0
työntekijää
0 %
maailmanlaajuista paperintuotantoa
0 %
paperinkierrätysaste

Kierrätyksen maailmanmestari

TYÖMAHDOLLISUUDET PAPERITEOLLISUUDESSA