Play Video

MASSA- JA PAPERITEOLLISUUS EUROOPASSA

Liikevaihto
0 miljardia
euroa
Paperia ja pahvia tuotetaan
0 miljoonaa
tonnia
0

yritystä

0
työntekijää
0 %
maailmanlaajuista paperintuotantoa
0 %
paperinkierrätysaste

Kierrätyksen maailmanmestari

TYÖMAHDOLLISUUDET PAPERITEOLLISUUDESSA

Paperikemisti-
Paperikemisti on vastuussa eri paperituotteiden jatkuvasta laadun parantamisesta samalla, kun pyrkii vähentämään teollisen paperituotannon ympäristövaikutuksia ja edistämään kierrätystä. Tämä toimi sisältää myös prosessin koordinointia eri tehtaissa tuotteiden yhtenäisyyden varmistamiseksi.
Tuotantopäällikkö
Tuotantopäällikkö vastaa korkean tuotantolaadun ja tehokkuuden ylläpitämisestä ja parantamisesta suorituskykytavoitteiden, kuten koneiden nopeuksien, hävikin ja seisokkiasteiden, mukaisesti. Hän työskentelee tiiviisti tuotantopäällikön ja johdon kanssa, motivoi ja tukee tuotantotiimiä tuotannon tehokkuustavoitteiden saavuttamisen varmistamiseksi.
Paperikoneenhoitaja-
Vanhemmalla koneenhoitajalla on vahva ymmärrys mekaanisista ja tietokoneistetuista koneista, mikä on välttämätöntä paperintuotantokoneiden asennuksessa, kunnossapidossa ja käytössä. Rooliin sisältyy kyky erottaa paperin viat ja värivaihtelut.
Massateknikko-
Massateknikko toimii massantuotantotiimeissä suorittaen teknisiä tehtäviä massan, paperin ja niihin liittyvien tuotteiden valmistuksessa. Tähän sisältyy myös koneiden ylläpito, teknisten vikojen ratkaiseminen ja tuotantoprosessin sujuvuuden varmistaminen.
Prosessi-insinööri-
Prosessi-insinööri kehittää ja toteuttaa prosessistrategioita standardoidakseen ja optimoidakseen toimintaprosesseja tehokkuuden ja kustannusten pienentämisen osalta. Tämä edellyttää yhteistyötä eri tiimien kanssa (tehtaan käyttö ja kunnossapito, keskitetyt IT-tiimit, laatu) ja parhaiden käytäntöjen kehittämistä prosessien parantamisen varmistamiseksi.
Kestävän-kehityksen-asiantuntija-
Kestävän kehityksen asiantuntija sekä määrittää että analysoi ympäristövaikutuksia elinkaariarvioinnin kehityksen ja käytön aikana ja osallistuu kestävämpien tuotteiden ja toimitusketjujen kehittämiseen. Tähän sisältyy kestävän kehityksen sitoumusten mukaisten suorituskykyindikaattoreiden määrittämistä ja seurantaa sekä kestävään kehitykseen liittyvien sertifiointijärjestelmien hallintaa.