MASSA- JA PAPERITEOLLISUUS EUROOPASSA

Liikevaihto
miljardia euroa
0
Jalostusarvo
0
miljardia euroa
Investoinnit
0
miljardia euroa
Paperia ja pahvia tuotetaan
0
miljoonaa tonnia
0

yritystä

0
yöntekijää
0 %
maailmanlaajuista paperintuotantoa
0 %
Paperinkierrätysaste
Maailman kierrätysmestari

MASSA- JA PAPERITEOLLISUUS ON KESTÄVÄN KEHITYKSEN MUKAISTA

Eurooppalainen massa- ja paperiteollisuus on vastuullinen ala:
0 %
raaka-aineistamme hankitaan Euroopasta ja ne on sertifioitu kestävän kehityksen mukaisiksi.
0 %
käyttämästämme vedestä palautetaan hyvälaatuisena ympäristöön.
Olemme kierrätyksen maailmanmestareita, ja kierrätysasteemme on
0 %
Olemme hiilestä irtautumisen etulinjassa.
0 %
massa- ja paperiteollisuudessa käytetystä primäärienergiasta on uusiutuvaa.
Vuodesta 1990 hiilidioksidia tuotettua paperitonnia kohden on vähennetty
0 %
Jokainen paperipala kierrätetään keskimäärin
0 kertaa
vuodessa

TÄYSIN VIHREÄT TUOTTEET