PRZEMYSŁ CELULOZOWO-PAPIERNICZY
W EUROPIE

Obrót
0 miliardów
0 miliardów
wartości dodanej
0 miliarda
na inwestycje
0

firm

0 milionów

ton wyprodukowanego papieru i kartonu

0
pracowników
0 %
światowej produkcji papieru
Wskaźnik odzysku papieru
0 %
Numer 0

na świecie w recyklingu

PRZEMYSŁ CELULOZOWO-PAPIERNICZY CHARAKTERYZUJE ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Europejski przemysł celulozowo-papierniczy to odpowiedzialny ekologicznie segment:
0 %
naszych surowców pozyskiwanych jest w Europie i posiada certyfikat potwierdzający ich pozyskiwanie w zrównoważony sposób.
0 %
wody używanej do produkcji wraca do środowiska w formie oczyszczonej.
Jesteśmy liderem w dziedzinie recyklingu, nasz współczynnik to
0 %
Wiedziemy prym w dziedzinie dekarbonizacji.
0 %
energii wykorzystywanej w przemyśle celulozowo-papierniczym to energia odnawialna.
Od 1990 udało nam się ograniczyć produkcję CO2 na tonę produkowanego papieru do
0 %
Każdy arkusz papieru poddawany jest recyklingowi średnio
0 raza
rocznie.

WSZYSTKIE EKOLOGICZNE PRODUKTY