Play Video

PRZEMYSŁ CELULOZOWO-PAPIERNICZY
W EUROPIE

Obrót
0 miliardów
0 milionów

ton wyprodukowanego papieru i kartonu

0

firm

0
pracowników
0 %
światowej produkcji papieru
0 %
Wskaźnik odzysku papieru
Numer 0

na świecie w recyklingu

MOŻLIWOŚCI KARIERY W PRZEMYŚLE PAPIERNICZYM

Chemik-przemysłowy-
Chemik przemysłowy w przemyśle papierniczym odpowiada za ciągłe doskonalenie jakości różnego rodzaju produktów papierniczych, jednocześnie podejmując działania mające na celu ograniczenie wpływu produkcji papierniczej i odzysku papieru na środowisko. Zakres odpowiedzialności na tym stanowisku obejmuje również koordynację procesu na różnych młynach w celu zapewnienia spójności produktu.
Kierownik-produkcji-
Kierownik produkcji jest odpowiedzialny za zapewnienie i utrzymanie wysokiej jakości i wydajności produkcji zgodnie z celami wydajności, takimi jak prędkości maszyn oraz wskaźniki odpadów i przestojów. Osoba na tym stanowisku ściśle współpracuje z dyrektorem produkcji oraz prowadzi, motywuje i wspiera zespół produkcyjny, aby zapewnić realizację celów związanych z wydajnością.
opérateur-machine-à-papier
Starszy operator maszyny papierniczej posiada dużą wiedzę na temat maszyn mechanicznych i skomputeryzowanych, niezbędną w celu montażu, konserwacji i obsługi maszyn papierniczych. Osoba na tym stanowisku powinna potrafić wychwycić defekty i odchylenia kolorystyki papieru.
Technik-papiernictwa-
Technik papiernictwa wspiera zespoły zajmujące się produkcją masy celulozowej poprzez wykonywanie zadań technicznych w zakresie produkcji celulozy, papieru i produktów powiązanych. Osoba na tym stanowisku jest również odpowiedzialna za utrzymanie maszyn, rozwiązywanie problemów technicznych oraz zapewnienie płynnego procesu produkcji.
Inżynier-procesu-
Inżynier procesu opracowuje i implementuje strategie procesowe w celu standaryzacji i optymizacji procesów operacyjnych pod kątem ich wydajności i redukcji kosztów. Od osoby na tym stanowisku wymaga się współpracy z innymi zespołami i działami (zajmującymi się obsługą i utrzymaniem młynów, centralnymi zespołami IT, zespołem ds. jakości) oraz rozwijania najlepszych praktyk w celu doskonalenia procesów.
Specjalista-ds.-zrównoważonego-rozwoju-
Specjalista ds. zrównoważonego rozwoju określa i analizuje czynniki wpływające na środowisko poprzez pracę z narzędziem Środowiskowej oceny cyklu życia (Life Cycle Assessment – LCA), a także uczestniczy w opracowywaniu produktów i łańcuchów dostaw zrównoważonych pod kątem rozwoju. Zakres odpowiedzialności na tym stanowisku obejmuje ustanowienie i monitorowanie wskaźników wydajności zgodnie ze zobowiązaniami w zakresie zrównoważonego rozwoju, jak również zarządzanie systemami certyfikacji związanymi ze zrównoważonym rozwojem.