Play Video

PRZEMYSŁ CELULOZOWO-PAPIERNICZY
W EUROPIE

Obrót
0 miliardów
0 milionów

ton wyprodukowanego papieru i kartonu

0

firm

0
pracowników
0 %
światowej produkcji papieru
0 %
Wskaźnik odzysku papieru
Numer 0

na świecie w recyklingu

MOŻLIWOŚCI KARIERY W PRZEMYŚLE PAPIERNICZYM